Saturday, March 10, 2012


PROGRAM
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA(SPA)


Tarikh : 4 Mac 2012

Tempat :Dewan Az-Zamakhsyari SAM HULU LANGAT


Alhamdulillah,Badan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Agama Menengah Hulu Langat Batu 10
Telah menjayakan satu program khas untuk pelajar tingkatan 5 bagi memastikan mereka mudah untuk memiliki sesebuah pekerjaan di bawah tangguangan kerajaan..

Fungsi-fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam :
  1. Melantik
  2. Mengesahkan dalam perkhidmatan
  3. Kemasukan ke dalam jawatan berpencen
  4. Menaikkan pangkat
  5. Menukar
  6. Menjaga kawalan tatatertib
Latar belakang (SPA) :


MISI
Melantik penjawat awam yang berkualiti dan menguruskan hal ehwal perkhidmatan awam dengan cekap dan berkesan.

VISI
Menjadi agesi peneraju dalam melantik penjawat awam yang berkualiti.

MOTTO
Mudah,cepat dan tepat.

OBJEKTIF

  1. Objektif program ini dijalankan adalah bagi memastikan fungsi melantik,mengesahkan,memberikana taraf berpencen,menaikkan pangkat,menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota perkhidmatan awam dibawah bidang kuasa Suruhanjaya Pekhidmatan Awam Malaysia dilaksanakan dengan sempurna dan efisyen dalam tempoh yang ditetapkan.

WAKIL DARI SPA MEMBERIKAN TAKLIMAT MENGENAI
LATAR BELAKANG SPA MALAYSIA KEPADA PELAJAR


PENERANGAN MENGENAI FUNGSI-FUNGSI DAN KEBAIKAN
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA


WAKIL DARIPADA PENGERUSI PRS SAM HULU LANGAT
MEMBERIKAN SEDIKIT UCAPAN BAGI MEMULAKAN
PROGRAM TERSEBUT


No comments: